Vår syn på Design

Framtidens
form

Att forma framtidens Uppsala

Rosendals Fastigheter är med och formar morgondagens Uppsala. Genom att i varje projekt lägga stora resurser på att beakta arkitekturen, funktionen, designen, både den lång- och kortsiktiga ekonomin, det aktuella områdets befintliga karaktär och kulturella värden, och framför allt fundera en hel del omkring vilka som ska använda fastigheten och till vad, skapar vi unika fastigheter som inte ser ut som någonting annat som byggs i vårt närområde.

Ibland lägger vi också möda och resurser på funktioner som egentligen kanske inte nödvändigtvis behövs, men som får människorna som ska använda våra fastigheter att må ännu lite bättre. Det får oss att må bra och gör oss en smula stolta. Och eftersom våra fastigheter ska stå där i 50 år eller 100 år eller mer så, är stoltheten viktig.

Arkitektur som utmärker sig

Vi samarbetar med den prisbelönta danska arkitektbyrån Christensen & Co (CCO) och arkitekten Mikael Ahrbom. Hållbart byggande och energieffektivisering är ledord för hur man på Christensen & Co formar nya byggnader. CCO fick år 2012 utmärkelsen European Business Awards efter att bland annat ha ritat Green Lighthouse, Danmarks första koldioxidneutrala offentliga byggnad, Danmarks första energiproducerande förskola samt Danmarks största energibyggnad. Sveriges grönaste stadshus håller CCO just på att få färdigbyggt i Lund och i Stockholm är de i full gång med att utforma framtidens nya undervisningsbyggnader för KTH, samt Stockholms universitet. Rosendal Fastigheter ABs höga ambitionsnivå när det gäller miljö och design stämmer väl överens med Christensen & Co´s arbetssätt.

För oss på Rosendal Fastigheter AB är arkitektur konst. Den ska väcka tankar och idéer, samt inspirera till fantasi och gärna bidra till nytänkande. Form, funktion och plats ska höra ihop. Designen ska synas och utmärka sig men samtidigt verka självklar i sitt sammanhang av funktion, plats och miljö.

I våra byggprojekt finns alltid ett designkoncept, ett helhetsgrepp, en grundläggande tanke och en historia bakom designen.


”Ambitionen hos Rosendal Fastigheter är att utveckla gröna projekt med spännande design, utmärkt service och plats för umgänge och gemenskap – bostäder och byggnader som alla i Uppsala kan vara stolta över.” Gorgen Abrami, Affärsutveckling

Vår syn på miljö

”I Europa används 40% av den sammanlagda energiförbrukningen till byggnader”

Några steg åt det gröna hållet

I våra projekt finns ett ”social-ekologiskt” tänk i framkant som gynnar hållbara synergier mellan människan och naturen. Vi hittar lösningar som ger en positiv inverkan både på naturen och på människors liv. Vi erbjuder lösningar för stadsodling till många av våra bostäder, inklusive kolonilotter, växthus, window farming eller ”skogsträdgårdar” på marknivå. Levande gröna väggar inomhus planeras, som bidrar till en mer tilltalande inomhus miljö och renare luft. Kurser och seminarier i odling och miljötänkande och handlande för att nyttja sina möjligheter maximalt.

I byggprojekten går hållbarhetstänket och designen hand i hand. Bland annat bygger vi välisolerade väggar och fönster, för att minska energikostnaderna. Vi väljer gröna tak som fördröjer dagvatten, utjämnar temperaturväxlingar, binder koldioxid och stressar inte stadens kommunala avlopp. Under vintern minskar gröna taken värmeförlust och därmed energikostnader. Den miljömässiga effekten av SEB USIF tennishallens sedumtak, motsvarar plantering av drygt 700 träd.

Hållbarhet som arkitektonisk strategi

Om vi kan reducera byggnadernas energiförbrukning med 70% bara genom arkitekturen och samtidigt få vackrare, mer levande, inspirerande och ljusa ramar, med bra inomhusklimat omkring våra liv och funktionerSå är hållbarhet väl inte något problem, men en positiv möjlighet – och samtidigt en god affär?

Vår syn på service

Ett caféi bottenplan

”Våga säga hej
och ta en kopp kaffe”

Lär känna dina grannar

Att ha café, restaurang och övrig handel i närheten förbättrar service och tillgänglighet. Utöver det bidrar detta till ett mer levande bostadsområde och möjlighet att umgås.

Hitta ditt drömboende - se våra projekt